همتا شاپ

یک فروشگاه قابل اطمینان

قیمت نهایی : تومان
همتا شاپ

یک فروشگاه قابل اطمینان

قیمت نهایی : تومان

فروشگاه همتا شاپ یک فروشگاه اینترنتی است که در آن عرقیجات و همچنین عصاره و روغن گیاهان به فروش می رسد.این فروشگاه در سال 1399 ایجاد گردید.

نام مدیر و مسئول فروشگاه: مجید آقاسی

تلفن: 09103465125

ایمیل: info.hamtashop@gmail.com

آدرس: اصفهان ، مشتاق سوم ، روشن دشت ، بعد از زیر گذر، خیابان 12